Word lijnpiloot

Kan ik piloot worden?
Onze filosofie
Selectieprocedure
Het programma

Financiering

Hoe kandidaat stellen?

Selectieprocedure

De screening is een eerste erg belangrijke stap om lijnpiloot te worden. Het zou immers erg frustrerend zijn om na zo’n zware investering (zonder voorafgaande screening) geconfronteerd te worden met het feit dat je niet kan slagen in het screenings­proces bij de meeste luchtvaart­maatschappijen! Daarom nemen we deze initiële screening bij Skywings Flight Training heel ernstig.

De standaard screeningsprocedure duurt ongeveer 3 dagen

Houders van een DLR-certificaat zijn vrijgesteld van de COMPASS- en persoonlijkheidstest

We raden aan om je selectie­procedure 4 tot 6 maanden voor de start van de opleiding in gang te zetten, omdat het aantal plaatsen beperkt is.
Om toegelaten te worden tot ons Carrière­programma Lijnpiloot moet je geslaagd zijn voor de volgende stappen van onze screening.
DAG 1

COMPASS test

Deze test duurt ongeveer 2,5 uur en biedt meteen een realistische kijk op enkele van de meest belangrijke kwaliteiten die een piloot moet hebben. Je moet slagen voor deze test om door te gaan naar de volgende dag van de screening.

Hoe voorbereiden? Deze test kan je moeilijk voorbereiden, maar je geheugen trainen en hoofdrekenvaardigheden via een app voor je smartphone kan wel helpen.

Het omvat de volgende onderdelen:

hand-oog- en voet-oog-coördinatie

multitasking

driedimensionaal inzicht

geheugenproeven

oriëntatie

wiskundig inzicht

Wiskunde- & fysicatest

Deze geschreven test (in het Engels) bestaat uit 20 oefeningen die je in 1 uur moet oplossen zonder rekentoestel. Je moet een minimum van 15/20 scoren op dit onderdeel. Met deze test onderzoeken we of je genoeg basiskennis hebt om de theoretische vakken te begrijpen. Het niveau ligt rond dat van de eerste vier jaren van de middelbare school type ASO.

Welke onderwerpen moet ik kennen?
 • Volgorde van bewerkingen
 • Rekenregels
 • Vergelijkingen van de eerste graad
 • Regel van 3
 • Cijferen (staartdelingen enz.)
 • Basismeetkunde (oppervlakte, omtrek en volume van basisfiguren zoals rechthoeken, driehoeken, cilinders, kubussen enz.)
 • Driehoeksmeetkunde en goniometrie: de rechthoekige driehoek (sinus, cosinus, tangens, cotangens, secans, cosecans), radialen, Pythagoras
 • Wetten van Newton
 • Snelheidsvraagstukken
 • Versnelling en valversnelling
 • Omzettingen volume naar massa en omgekeerd
 • Wet van Archimedes
 • Energie en vermogen
 • Moment
 • Arbeid
Hoe voorbereiden?
Test je kennis van wiskunde en fysica met een proefexamen. Hierdoor krijg je een beter beeld van het niveau dat van je wordt verwacht om te slagen voor de screeningsprocedure.

DAG 2

Persoonlijkheidstest

Technische en motorische vaardigheden zijn niet de enige belangrijke eigenschappen. Je persoonlijkheid beïnvloedt ook of je al dan niet zult slagen in je training en als piloot wanneer je de opleiding achter de rug hebt. Deze persoonlijkheidstest bestaat uit een vragenlijst die je in ongeveer drie kwartier invult. De resultaten zullen worden vergeleken met de eerste twee stappen van de screening. Als je succesvol bent in alle drie de stappen, word je uitgenodigd voor de volgende stap.

Hoe voorbereiden? Deze test kan je niet goed of slecht invullen en dus ook niet voorbereiden. Antwoord steeds eerlijk op de vragen, zonder er te veel over na te denken.

Engelse test

Deze test werd ontwikkeld om te controleren hoe goed de kandidaten de Engelse taal beheersen. Engels is namelijk de communicatietaal in de luchtvaart. Het grootste deel van de opleiding wordt gegeven in het Engels, daarom is deze stap een belangrijk onderdeel van de screening.

Hoe voorbereiden? Lees eens een Engelstalig boek of bekijk je favoriete Netflix-serie in het Engels zonder ondertitels. Een Engelstalig audioboek luisteren in de wagen of op het openbaar vervoer helpt ook om je woordenschat te verruimen.

Simulatortest

Hier wordt nagegaan of je voldoende in staat bent om nieuwe technieken aan te leren en krijgen we inzicht in hoe het met jouw coördinatie en behendigheid gesteld is. Je krijgt nieuwe informatie die je moet opnemen en in een latere fase toepassen. Deze test duurt ongeveer 3-4 uur.

Hoe voorbereiden? Deze test kan je niet echt voorbereiden. De bedoeling is dat je uitgeslapen en met een positieve attitude naar de school komt en openstaat voor opbouwende kritiek.

DAG 3

Motivatiegesprek

De laatste stap is een motivatiegesprek met ons selectieteam. We bespreken je volledige screening en samen met onze psycholoog evalueren we je persoonlijkheid en motivatie.

Hoe voorbereiden? Denk op voorhand eens na over wat je echt motiveert om piloot te worden. Lijst even voor jezelf (of vraag het aan mensen die je goed kennen) je sterke en minder sterke kanten op en denk na over hoe je minder sterke kanten een impact kunnen hebben op je loopbaan als student-piloot en later als piloot. Denk ook na hoe je zal omgaan met je minder sterke punten. Lijst ook gerust voor jezelf reeds enkele vragen op die je ons graag zou willen stellen.

Hoeveel kost het?

De prijs voor de COMPASS test (stap 1 van de volledige screening) bedraagt 245 euro inclusief btw. Indien je slaagt voor deze test, neemt Skywings de kosten voor alle volgende stappen van de screening voor zijn rekening.

Elke succesvolle kandidaat moet ook nog een EASA medisch onderzoek ondergaan vóór het begin van de opleiding. De kosten van dit medisch onderzoek zitten niet mee in de prijs van de selectieproeven. Deze dienen apart betaald te worden aan het medisch keuringscentrum. Reken op 700 à 800 euro, afhankelijk van het keuringscentrum.

Houders van een DLR-certificaat zijn vrijgesteld van de COMPASS- en persoonlijkheidstest. Als je dit certificaat hebt, hoef je geen COMPASS-test te boeken.

Verder lezen?

Kan ik piloot worden?
Onze filosofie
Het programma
Financiering
Hoe kandidaat stellen?

Klaar om je droom waar te maken?